Switch

 Switch


เปรียบเทียบสินค้า (0)


Aruba IOn 1930 24G 4SFP+ 195W Sw (JL683A)

Aruba IOn 1930 24G 4SFP+ 195W Sw (JL683A)

GeneralDevice TypeSwitch - 28 ports - L3..

฿16,900บาท

Aruba IOn 1930 24G 4SFP+ 370W Sw (JL684A)

Aruba IOn 1930 24G 4SFP+ 370W Sw (JL684A)

GeneralDevice TypeSwitch - 28 ports - L3..

฿21,440บาท

Aruba IOn 1930 24G 4SFP+ Switch (JL682A)

Aruba IOn 1930 24G 4SFP+ Switch (JL682A)

GeneralDevice TypeSwitch - 28 ports - L3..

฿9,680บาท

Aruba IOn 1930 48G 4SFP+ 370W Sw (JL686A)

Aruba IOn 1930 48G 4SFP+ 370W Sw (JL686A)

GeneralDevice TypeSwitch - 52 ports - L3..

฿31,420บาท

Aruba IOn 1930 48G 4SFP+ Switch (JL685A)

Aruba IOn 1930 48G 4SFP+ Switch (JL685A)

GeneralDevice TypeSwitch - 48 ports - L2..

฿16,900บาท

Aruba IOn 1930 8G 2SFP 124W Switch (JL681A)

Aruba IOn 1930 8G 2SFP 124W Switch (JL681A)

GeneralDevice TypeSwitch - 10 ports - L3..

฿8,100บาท

Aruba IOn 1930 8G 2SFP Switch (JL680A)

Aruba IOn 1930 8G 2SFP Switch (JL680A)

GeneralDevice TypeSwitch - 10 ports - L3..

฿4,580บาท

แสดง 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7 รายการ (1 หน้า)